Skarby wokół Konina

Od węgla do rekultywacji

Z odkrywki do elektrowni

Kopalnia „Konin” wydobywa węgiel brunatny od 1945 roku. Surowiec, eksploatowany metodą odkrywkową, przeznaczony jest do produkcji energii elektrycznej. Roczne wydobycie wynosi około 9 milionów ton. Od początku istnienia kopalnia wydobyła ponad 550 milionów ton węgla. Energia wytwarzana z węgla brunatnego jest najtańsza, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Odbiorca konińskiego węgla, Zespół Elektrowni PAK SA, to jeden z największych producentów energii elektrycznej w kraju.

Koniński węgiel

Węgiel brunatny w rejonie Konina powstał kilkanaście milionów lat temu, w okresie miocenu. Na obszarze Polski panował wtedy ciepły i wilgotny klimat, rosły tu drzewa i paprocie. Powstały ze szczątków roślin materiał organiczny został przekształcony najpierw w osady torfiaste,
a następnie w węgiel brunatny.
W plejstocenie (około 180 tysięcy lat temu) nasz region pokryty był potężną warstwą lodu. Dziś górnicy często znajdują głazy skał magmowych i metamorficznych przywleczone przez lodowiec ze Skandynawii.

Układ KTZ

W kopalni „Konin” stosowany jest układ technologiczny KTZ: koparka — taśmociąg — zwałowarka. Do zdejmowania nadkładu i urabiana węgla służą koparki wielonaczyniowe o dużych gabarytach. Urobek z nich trafia na przenośniki taśmowe. Nadkład, czyli to, co znajduje się ponad warstwą węgla, taśmociąg transportuje na zwałowarkę — maszynę służącą do zwałowania nadkładu. Natomiast węgiel odprowadzany jest taśmociągami na załadownię, tam zostaje wsypany do wagonów, a następnie pociągami transportowany do elektrowni. Koleje kopalni „Konin” mają długość ponad 100 km. Jeden skład tworzy 10 wagonów, w każdym mieści się około 53 ton węgla.

Co to jest rekultywacja?

Wszystkie tereny przekształcone przez działalność górniczą podlegają rekultywacji, czyli zabiegom przywracającym ich wartości użytkowe i umożliwiającym dalsze zagospodarowanie. Rekultywacja gruntów wykonywana jest w ciągu pięciu lat od zakończenia działalności przemysłowej. W efekcie powstają pola, łąki, lasy, jeziora oraz tereny rekreacyjne. Obszary zrekultywowane bardzo szybko stają się siedliskiem roślin i zwierząt, także gatunków rzadko spotykanych.
W dziedzinie rekultywacji KWB „Konin” ma bogate doświadczenia. Jako pierwsza z kopalń węgla brunatnego w Polsce już w latach 1960. nawiązała współpracę z placówkami naukowymi. Powstał wtedy koniński oddział Stacji Doświadczalnej Instytutu PAN z Zabrza. Działania na szerszą skalę prowadzone są od początku lat 1970., kiedy prof. Jan Bender utworzył w Marantowie placówkę terenową, na bazie której powstała później Katedra Rekultywacji Akademii Rolniczej w Poznaniu (dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy). Największym osiągnięciem tego zespołu jest opracowanie metody rekultywacji rolnej zwanej Modelem PAN.
W kopalni „Konin” wykonywana jest rekultywacja o kierunku rolnym, leśnym, wodnym, rekreacyjno-sportowym i specjalnym. Pierwszy etap działań to techniczne przygotowanie powierzchni poprzez selektywne zwałowanie, potem wyrównanie terenu, następny to budowa sieci dróg i rowów odwodnieniowych.

1 A
2 h
4 h
15 km
1 B
2,5 h
5 h
20 km
3
1,5 h
3,5 h
14 km
5
4 h
 
35 km
6
2 h
 
15 km
7
3,5 h
 
33 km
doniesienia z rajdów
Strona główna | Kontakt | manufaktura